تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو

نام کتاب: تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو
نویسنده: انور خامه اي
ناشر: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات
موضوع: فلسفه ، ماركسيسم ، ماترياليسم ، تار
تعداد صفحه: 422

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.